Fortsatt nej till försäljning på skånska vingårdar.

Det finns ungefär 20 vingårdar i Skåne som producerar kvalitetsorienterat vin, och de blir bara fler. Trots detta säger Länsstyrelsen fortfarande nej till all gårdsförsäljning under förevändningen att det skulle kunna äventyra Systembolagets monopol.

 

– Om vi skulle tycka att man kan sälja på gårdarna så är det ett avsteg från monopolet och då kan det bli svårt att hävda det i EU-sammanhang, säger Gunvor Landqvist på Länsstyrelsen i Skåne till SR Malmö.

 

Sveriges vinodlare är upprörda och har skickat en protestskrivelse till Länsöverdirektör Björn Risinger och Landshövding Göran Tunhammar. Vinproducenten Ronny Persson på Föreningen Svenska Vinodlare säger till nyhetssajten wownews.se att de är frustrerade över att utvecklingen av de skånska vinodlingarna stoppas. Från Livsmedelsverkets och  Jordbrukverkets håll ser man inga problem med gårdsförsäljning, men Länsstyrelsen hänsvisar till att den nationella politiken försvarar vinmonopolet.

 

 

NUVARANDE Vinodlare upprörda
NÄSTA Veckans röda ekovin