En holländsk undersökning visar att vindrickare har större chans till ett längre liv.


I undersökningen
undersöktes 1 300 män som föddes mellan 1900 och 1920. Samtliga undersöktes regelbundet mellan 1960 och 2000. Med hjälp av undersökningarna kunde forskarna konstatera att de män som dagligen drack ett halvt glas vin levde upp till 5 år längre!

Forskarna såg även att de som drack annan alkohol än vin förlängde livet med dryga två år. Förklaringen tros vara att vinet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

En annan slutsats som forskarna såg i undersökningen var att alkoholkonsumtionen blev vanligare och vanligare bland männen. I studiens början, på 1960-talet, var det 45 procent som drack alkohol, i slutet av den undersökta perioden, år 2000, var det över 80 procent som drack alkohol.


Konstateras kan
även att av det druckna vinet så var 70 rött vin vilket skulle kunna vara en förklaring till resultatet eftersom rött vin tros vara hälsosamt gällande hjärt- och kärlsjukdomar.

Undersökningen gjordes på Wageningens universitet i Holland och redovisas på sajten Winespectator.com.

NUVARANDE Vindrickare lever längre
NÄSTA 10 fynd under 60 kronor