Europeiskt vin innehåller bekämpningsmedel och kan ge cancer. Det visar en studie gjord av Naturskyddsföreningen. Av de testade vinerna innehöll samtliga 40 sorter kemikalier.

Samtliga viner i Naturskyddsföreningens test är köpta från olika EU-länder.
Alla sorter innehöll rester av bekämpningsmedel och 14 av de 40 innehöll ämnen som unionen själv klassat som cancerframkallande.
– Det är inte rimligt att EU klassar ett ämne som cancerogent och sedan tillåter att det används i odlingen, säger Mikael Karlsson som är ordförande i Naturskyddsföreningen.

Druvor möglar lätt

Vindruvan är hårt ansatt av mögel och skadedjur. Därför använder odlarna stora mängder bekämpningsmedel, ofta i förebyggande syfte.
Vindruvsodlingen tar upp 3,5 procent av EUs jordbruksmark och får samtidigt ta emot 15 procent av unionens totala bekämpningsmedel.
Naturskyddsföreningen vill se en tuffare lagstiftning kring vilka kemikalier som får användas vid odling.
De vill också se en övergång till ekologiska vindruvor.
Av de sex testade ekologiska vinen innehöll ett vin bekämpningsmedel och då endast i små mängder.
Enligt Naturskyddsföreningen beror de troligen på att kemikalier drivit in med vinden från odlarens grannar.