När det gäller midsommar är svenskarna mycket traditionella, men ostförsäljaren Sanna Engström på Vasastans ost vill slå ett slag för andra ostar. - Kryddosten kommer i skymundan.

Sanna Engström, som har butiken Vasastans ost tillsammans med Pua Engström, vill slå ett slag för de svenska ostarna i midsommar. Och för kryddosten.
– Den har hamnat lite i skymundan, men passar egentligen utmärkt på midsommarbordet, säger Sanna.
Svenska folket väljer annars klassiska hårdostar.
– Västerbotten och cheddarostar är det många efterfrågar.
Men den klassiska Västerbottenosten har en lagringstid på max 18 månader.
– Många av våra kunder efterfrågar en längre lagringstid på västerbotten, så vi har runt 42 månader på våra ostar, berättar Sanna som säger att de svenska ostarna hela tiden förändras därför att det är skillnad på mjölkens kvalitet idag jämfört med förr. Sanna menar också att svenska ostarna ska smaka annorlunda än till exempel franska ostar.
– Vi har ett annat klimat och annat bete här än i Frankrike och vi ska inte efterlikna deras ostar, säger Sanna.

Svenska ostarna kostar lite mer

De svenska ostarna är ofta dyrare, men när du köper en svensk ost vet du många gånger exakt vilket mejeri den kommer ifrån. För något som har förändrats i det svenska ostlandskapet är hur fler och fler närproducerade ostar börjar dyka upp.
– Och det är en otroligt stor efterfrågan på ekologiska ostar, säger Sanna.

Så gör du med osten i sommar:

Osten mår inte bra av att svettas och det gör den i varm sol. När de  svettas är det fettet och vätskan som sipprar ut av värmen. Och tänk på att osten, precis som vinet, påverkas av syre i luften, så förvara den tätt och svalt.

Sanna Engström och Pua Övergaard driver Vasastans ost i Stockholm. Foto: Pelle Lundberg.

Tänk på!

  • Att get och fårmjölksostar är säsongsostar. Får och getter har inte mjölk naturligt hela året och den smakar dessutom olika efter olika säsonger.