Testa öl med mjölk

En milk stout – kan det vara något?