Testa öl med mjölk

En milk stout - kan det vara något?

NUVARANDE Testa öl med mjölk
NÄSTA Prova en vinklassiker