Krisen föder Systembolaget. Hur annat kan man tolka det faktum att vi köper alkohol som aldrig förr?

Försäljningen på Systembolaget har rivstartat i år. Vi köper mer vin, öl och sprit jämfört med förra året och mätt i ren alkohol så är ökningen över 6 procent.

Det är framförallt vinförsäljningen som ökar, i januari och februari i år köpte vi över 8 procent mer vin än vad vi gjorde förra året.

VD på Systembolaget tror dock inte att vi egentligen är mer intresserade av bolagets produkter utan ser den dåliga kronkursen som förklaring till försäljningsökningen.

– Försäljningsökningen beror på den svenska kronans svaga kurs jämfört med valutorna i våra grannländer. Framförallt ser vi att våra kunder i södra Sverige i större omfattning handlar i Systembolagets butiker, säger VD Anitra Steen.

I Skåne är försäljningsökningen över 13 procent mätt i ren alkohol.