Sverige är först i EU med att sätta upp miljömål för mat. Men EU skickar tillbaka förslagen med bakläxa. De tycker de strider mot frihandelsavtalen.

 – Vi vet inte vart det slutar än, säger Camilla Löw-Lundin biträdande chef på livsmedelsverket regelavdelning, som just nu tittar över deras råd om "Miljösmarta matval" en gång till för att se om de ska ändra något efter EU:s tyckande. Deras främsta kritik har riktats mot att miljömålen hänvisar till att vi ska använda oss av närproducerat.
 – De tycker att det strider mot lagen av fri rörlighet, säger hon. Livsmedelsverket undrar nu om EU har förstått dem rätt; i översättningen av målen kan det ha skett missförstånd då "närproducerat" översatts till "lokalproducerat".
  — Det finns olika skäl för att vi väljer att rekommendera närproducerat, till exempel kan det vara onödigt att flyga hit varor från hela världen, men närproducerat betyder inte att det måste vara från Sverige, säger hon.
Matvalen som livsmedelsverket har tagit fram syftar till att hjälpa konsumenten veta vilka faktorer som är viktiga för miljön när de väljer en vara. De vill ge konsumenten mer information. Miljömålen är ett led i regeringens miljömål på hela jordbrukssektorn och Sverige är först i EU med att skriva ner dem och få dem notifierade, alltså godkända av EU. Alla råd som man tror kommer att ha en påverkan i samhället måste anmälas till EU.
 – Vi tror ju att de här råden kommer att ha effekt, vi vill att de ska ha effekt. Vi bryter ny mark här och vet ännu inte vad vi ska svara EU. Om vi ändrar något eller om vi ska försvara oss, säger Camilla Löw-Lundin.
 

Miljösmarta val

 • Livsmedelsverket har tagit fram ett antal råd som ska hjälp konsumenter att göra ett miljöväl när det gäller livsmedel.
 • Råden handlar bland annat om att vi ska äta närproducerad mat för att minska på transporterna.
 • Det tycker EU strider om frihandelsavtalen.

Några tips på råd:

 • Ät mindre kött.
 • Välj miljömärkt fisk
 • Välj gärna obesprutade grönsaker
 • Ät mer bönor och linser

Relaterade artiklar

  NUVARANDE Sverige först i EU med miljösmarta matval
  NÄSTA 10 ekoviner för mat och miljö