Intresset för ostron ökar i Sverige. Nu satsar EU miljoner på en storskalig svensk odling.

EU och fiskeriverket satsar på svensk ostronodling och ger Ostrea Sverige på Sydkoster ett stöd på 7,5 miljoner kronor.

– Ostronodling är en av de miljövänligaste former av vattenbruk som finns samtidigt som allt fler äter ostron, säger Karl Johan Smedman på företaget som startade sin ostronodling i somras.

Enligt statistik från SCB ökade den svenska importen med över 900 procent mellan åren 2002 och 2007 – från 34 ton till 325 ton. Men nu ska vi alltså börja äta inhemska ostron. Om tre år kommer den första svenska ostronskörden vara färdig. 

NUVARANDE Svenska ostron får pengar
NÄSTA Kaviar är kryddan