Ny studie visar att du själv kan skapa fler sjukdomsskyddande gener i kroppen med rätt kost och sundare livsstil.

En liten pilotstudie i Norge visar att en sundare livsstil kan leda till att generna förändras till det bättre och fler sjukdomsskyddande gener aktiveras i kroppen, skriver danska Dagens medicin. Studien gick till så att 30 män, som hade prostatacancer i lättare grad av inte aggressiv typ,  fick en annan behandling än den vanliga med operation och strålning.

En helt annan behandling

Behandlingen bestod istället av tre delar som skulle förbättra livskvaliteten hos männen. Det första var att ändra kosten, de tog bort kött och gav patienterna en diet med lågt fettinnehåll. Andra delen var lagom tung fysisk träning. Sista delen var att låta patienterna träffa en psykolog som bland annat lärde de bättre sätt att hantera stress på.

Cancergener slutade fungera

Resultatet var positivt: genenerna i kroppen hade förändrats tre månader efter behandlingen hade startat och det var de sjukdomsbeskyddande generna som hade aktiverats. Samtidigt hade gener som har betydelse för prostatacancer deaktiverats. Undersökningen pekar på, skriver DM, att omfattande livsstilsförändringar kan ändra genutrycket hos en person och det kan ha betydelse, inte bara för män med prostatacancer, utan för alla människor generellt. Nu väntar forskarna på att få resultatet bekräftat i en större studie.