I Europa har de redan börjat och snart kan vi få vin på PET-flaska.

Miljöaspekten vad det gäller förpackningar diskuteras livligt inom vinindustrin. För några år sedan var det självklart för många producenter att tappa vinet i blytunga flaskor med tjockt glas för att höja prestigen och känslan. Den trenden är på väg ut, nu frågar man efter lättare och miljövänligare förpackningar.

Väger inte lika mycket

Transport- och hanteringskostnader är viktigt i kalkylen. Flera producenter använder petfl askan till enklare viner. Det är något som inte nått Sverige ännu, men Systembolaget har fl aggat för att det är en förpackningstyp som nog kommer att fi nnas i butikerna i framtiden. I april dök även en helt ny förpackning upp på den svenska marknaden – en påse som kallas
Doy Pac, gjord av nedbrytbar plast. Lätt vikt och inte särskilt skrymmande i tomt tillstånd, men så fj ärran en fl aska vin man kan komma.