Små smuliga kakor på havre

Sväng snabbt ihop en havrekaka, det är nästan nyttigt med all havre i.