Skolorna kan spara in 300 miljoner på att inte slänga matrester. Ny undersökning visar att svinnet från skolköken idag kan väga 30 000 ton per år. Och som svinn räknas mat som är helt normal föda.

Naturvårdsverket har undersökt sju skolor i Sverige som medvetet redan arbetar med miljö- och hälsofrågor. Resultatet visar att det slängs otroligt mycket mat i de skolan idag. Mellan 5-80 gram per portion går rakt ner i soporna. Sammanlagt rör det sig om 10 000- 30 000 ton per år som slängs. Det är en klimatpåverkan på 10 000- 30 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

Går att halvera svinnet

Nu bedömer de som gjort rapporten att det är fullt möjligt att halvera svinnet.
    För att komma dit krävs bland annat engagerade politiker, beslutsfattare och kökspersonal; en helhetssyn på matupplevelsen samt att synliggöra svinnet. I reda pengar skulle en skola som sparar in 50% på svinnet uppskattningsvis spara mellan 100 och 300 miljoner kronor per år.

NUVARANDE Skolan kan spara miljoner på matsopor
NÄSTA Italienska smaker