Här är sex enkla snapsvisor till nubben i midsommar. Skål!

Helan kommer, Helan går
Melodi: Kovan kommer

Helan kommer, Helan går, Helan går, Helan går. Halvan följer i Helans spår, Helans spår, Helans spår. Nubben den får ingen spara, Helan den skall sväljas bara. Helan kommer, Helan går, lycklig den som Halvan får.

Uti min mage
Melodi: Uti vår hage

Uti min mage en längtan mig tär. Kom hjärtans fröjd!
Där råder en hunger, som ropar så här: Kom kryddsill och kall potatis, kom brännvin och quantum satis, kom allt som kan drickas, kom hjärtans fröjd!
Uti mitt hjärta en längtan mig tär. Kom hjärtans fröjd! Där råder en hunger, som ropar så här: Kom famnande lena armar, kom läppar och sköna barmar, kom fagraste kvinnor, kom hjärtans fröjd!

Sillvisa
Melodi: Jungfrun hon går i dansen

Å silla ho går i havet bland torsk å makrill.
Å silla ho går i havet bland torsk å makrill.
Ho tar sig en kallsup när tusan ho vill!
Ho tar sig en kallsup när tusan ho vill!

Lilla kalla goa supen
Melodi: Lilla söta fröken fräken

Lilla kalla goa supen, ner i strupen,
det är dags att ta farväl,
och vi har ju våra skäl,
ty du smakar ju så väl.
Lilla kalla goa supen, ner i strupen,
och det kommer strax en till,
ja vi dricker nog tills jorden den står still.

Visa mot aftonen
Melodi: Så länge skutan kan gå

Så länge rösten är mild
så länge ingen är vild
så länge spegeln på väggen
ger halvskaplig bild
så länge alla kan stå
så länge alla kan gå
så länge alla kan tralla
så fyller vi på!
Och när vi börjar
att tugga på korken
då är det dags för
en vecka på torken
Men de’ e’ ingen idé
att börja tänka på de’
förrn’ dom öppnar på måndag
en kvart över tre!
Källa: Vinguiden, Cocktailguiden

Hej alla vänner
Melodi: Hej tomtegubbar

Hej, alla vänner, fatta glaset
och låt oss sjunga och spela.
Vi börjar nu det här kalaset
med att taga en hela.
Låt helan gå så alla må
det rätta stämningen genast få.
Hej, alla vänner, klara strupen
ty nu så taga vi supen.
Källa: Vinguiden, Cocktailguiden