Vi har plockat fram sex viner ur nyhetshyllan, de är både fyndklassade och passar till skaldjur.