Vi har plockat fram sex viner ur nyhetshyllan, de är både fyndklassade och passar till skaldjur.

NUVARANDE Sex goda vita nyheter till skaldjur
NÄSTA Lätt att baka i långpannan