Nu sätter Naturvårdsverket in pengar i kampen om den svenska flodkräftans överlevnad.

Den svenska flodkräftan har för att kunna räddas fått ett nytt åtgärdsprogram. Det har gjorts förut, men nu har programmet tilldelats 15 miljoner av Naturvårdsverket och Fiskeriverket.
 – Situationen för flodkräftan har försämrats. Det behövs ytterligare åtgärder, säger Lennart Edsman, forskare på Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium i ett pressmeddelande.

Ska räcka några år

Pengarna som nu ställs till förfogande för flodkräftans räddning ska räcka till 2013. Och ska bland annat användas till förbättra miljön för kräftan, restaurera vatten, kartlägga kräftsituationen för att kunna skydda vissa områden i framtiden, samt att utrota vissa illegalt utsatta signalkräftbestånd.
  – Pengarna ska gå ut lokalt, direkt till folk som bor bredvid sjön, säger Lennart Edsman.
Signalkräftan är det största hotet mot vår svenska flodkräfta. Den bär nämligen på kräftpest.
 – Visionen är att våra barnbarn ska kunna fiska flodkräfta. Och det är fullt möjligt om vi kan hindra dem som illegalt sätter ut signalkräftan, säger han.
Om du vill hjälpa till kan du söka pengar hos din länsstyrelse, som har hand om åtgärdsprogrammet.

En delikatess

  • I Sverige är flodkräftan mest hotad av kräftpesten som signalkräftan klarar. Kräftpesten kom till Sverige från Finland, med ett smittat bestånd som dumpades i Hjälmaren.
  • Många anser att flodkräftan är den godast kräftan.

Källa: Wikpedia

NUVARANDE Så ska flodkräftan räddas
NÄSTA Festmat från havet