Så grillar du säkert

 • Var utomhus på en säker plats.
 • Ta för vana att ha en trädgårdsslang eller en hink vatten med en skopa i närheten för att kunna släcka.
 • Engångsgrillar blir mycket varma på undersidan och kan orsaka bränder i bänkar och bord av trä eller markvegetationen. Placera dem därför alltid på obrännbart underlag.
 • Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända.
 • Om du använder tändvätska, välj en miljövänlig produkt och följ bruksanvisningen. Så här tänder du säkert:
 • Häll på en ordentlig hög med träkol eller briketter. Högen ska vara så toppig som möjligt.
 • Använd alltid en stabil grill som inte välter. Det räddar även maten.
 • Spruta på den volym tändvätska som bruksanvisningen anger. (OBS! tändvätska, inte T-röd eller andra brännbara vätskor.)
 • För de flesta tändvätskor anger bruksanvisningen att vätskan ska fördelas över hela ytan och sugas in i kolen under minst fem minuter. Då brinner den lugnt och ger en effektiv antändning. Om den däremot sprutas direkt på en yta som redan är het förångas tändvätskan och det är stor risk för ett våldsamt eldklot eller att en explosionsliknande förbränning sker med brännskador som följd.
 • Stäng flaskan och ställ den på ett säkert avstånd från grillen.
 • Tänd genom att kasta en brinnande tändsticka på kolen. Lågor kommer att flamma upp men dämpas efter någon minut.
 • Spruta aldrig på mer tändvätska om du tänt grillen och tror att det inte brinner. Det kan ändå brinna en låga som knappast går att se.
  Källa: Räddningsverket