Gör ett plockigt och annorlunda midsommarbord.
Här är recepten för midsommarminglet.