Många svenska biodlare är på väg att specialisera sig.

 Honungsskörden är i gång och alltfler biodlare specialiserar sig på att producera sorthonung.
Vildhallon, klöver, ljung, maskros och lind är blommor som ger honungen en tydlig skillnad i karaktär vad gäller smak, lukt och färg.
I sommar avslutas ett projekt där ett tiotal biodlare under tre år jobbat med att framställa honung av olika blomsorter, så kallad sorthonung.
– Vi vill ge honung en högre status och sorthonungen är en delikatess som har blivit mycket uppskattad hos konsumenterna, säger Johann Lang som varit projektledare.
Sorthonungen ger högre intäkter men också mer jobb. Det gäller att snabbt skörda och slunga honungen innan bina hinner samla nektar från någon annan växt. Något som kan vara svårt i Sverige där blomningen är kort och blomningsperioderna går i varandra.

Honung i Sverige

Svensk skörd: cirka 3000 ton
Namnskyddad: ordet honung får bara användas på produkter som har sitt ursprung i söta ämnen som bin samlat i naturen.

NUVARANDE Nu kommer sorthonungen
NÄSTA Läsarnas bästa menyförslag