Behöver vi GMO (genetiskt modifierade organismer)?

– Naturskyddsföreningen säger inte kategoriskt nej och utesluter inte att forskningen kan leda fram till grödor som fungerar. Men det krävs att det finns ett försäkringssystem – vem ersätter den ekologiska bonden när han drabbas av GMO-smitta? Och den typ av GMO forskning som till exempel  Monsanto* är världsledande av är förkastlig. De hävdar att forskningen hjälper bönder i utvecklingsländerna, men så skapar de växter som ska tåla gifter, för att de ska få sälja mer bekämpningsmedel. Bönderna går under ekonomiskt när de blir beroende av dyra kemiska produkter, säger Svante Axelsson bekymrat.

– Jag har en vädjan, svarar Marit Paulsen, sätt inte likhetstecken mellan ny teknik och Monsanto! Genteknik kan användas både till ont och gott. Titta på det som händer bland växtforskare som letar i vetets genetiska konstruktion för att hitta gener som tål torka, eller när det forskas för att få fram perenna spannmål. Den typen av forskning kan verkligen effektivisera jordbruket och hjälpa bönder i utvecklingsländerna.

Isabella Lövin är skeptisk till om GMO-grödor kommer att behövas, men är inte i princip emot forskningen.
– Det finns många argument emot GMO, till exempel att det inte är rätt att privata företag har patent på grödor. Men försiktighetsprincipen ska alltid gälla och vi har mycket långt kvar innan vi kan vara helt säkra på att GMO-grödor är säkra att släppa ut i  naturen.

Eskil Erlandsson har fått kritik för att ha röstat emot enskilda länders rätt att få säga nej till GMO-grödor i EU.
– Jag är principiellt för GMO, men all mat på marknaden ska naturligtvis vara sund och säker och jag är helt för att den försiktighetsprincip som råder inom EU ska fortsätta att gälla. Det vill säga att så fort ett land är skeptisk till en GMO-gröda så ska den testas av flera forskare tills det inte finns någon tvekan om att den är säker för människor och miljön. Det är också viktigt att alla produkter som innehåller GMO får tydlig märkning så att konsumenterna har valmöjlighet.

* Monsanto är ett multinationellt kemi- och läkemedelsföretag som även framställer GMO-grödor.

Tidningen Allt om mat publicerar i senaste numret en debatt mellan Marit Paulsen, Eskil Erlandsson, Isabella Lövin och Svante Axelsson om maten och miljön. En fråga fick inte plats utan publiceras här på nätet.

NUVARANDE Miljödebattörerna tycker till om GMO
NÄSTA Den gröna allkonstnären