Krisen når champagne

Champagnehusen måste minska uttaget, för att hålla priserna uppe.

Även Champagne har drabbats av finanskrisen med minskad efterfrågan. Konsumenterna verkar välja billigare champagne eller andra alternativ. Det normala i detta läge vore kanske att sänka priserna för att hålla försäljningen uppe. I Champagne minskar man istället produktionen för att kunna hålla priserna uppe.

 

Det maximala skördeuttaget sänktes 2009 till 9 700 kg per hektar från 2008 års 14 200 kg per hektar. Det hade varit lovvärt om detta gjorts av kvalitetsskäl – över 14 ton är för mycket för ett kvalitetsdistrikt. Men denna sänkning görs av kommersiella skäl och när inget av champagnehusen verkar vilja sänka priserna, så minskar man utbudet istället. Detta lär vara första gången det händer sedan mitten på femtiotalet.

 

Även i Bordeaux har man anpassats sig till en förändrad marknad, men där har priserna sänkts märkbart. Jag tror även Champagne skulle behöva se över prisfrågan, annars finns det risk att man skjuter problemen framför sig. Och någon omtanke om konsumenterna verkar det inte handla om.