Svenska Krav-märkningen arbetar just nu på en ny märkning. Och de har som ambition att bli EU-standard.

En arbetsgrupp arbetar just nu med att ta fram en ny märkning för svenska livsmedel, skriver DN. Ambitionen är att märkningen senare ska gälla för hela EU. Men det är ont om tid eftersom Storbritannien just arbetar med samma sak.
– Vi hoppas presentera förslagen innan odlingssäsongen börjar, om allt flyter på finns märkningen redan till sommaren eller i höst, säger projektledaren Zahrah Ekmark på Krav till DN.
De förslag till ny märkning som finns är av tre olika slag. Det ena är en helt ny symbol, det andra en tilläggsymbol till befintliga Kravstämpeln och det tredje är en integrering av klimatkraven i dagens Kravmärkning, men ingen förändring i själva symbolen.
– Det blir en kommunikationsfråga att tala om för konsumenterna att kraven finns, säger Zahrah Ekmark. Krav måste alltså tydligt tala om att klimatkrav även ingår i de övriga reglerna för Kravmärkning utan att ändra symbolens utseende.

Jobbar mot Bryssel

I nuläget finns ingen nationell standardmärkning i EU, men diskussionerna är på gång. Och Sverige vill vara de som utformar branschstandarden.
– Vi har rest frågan om EU-märkning på vårt senaste möte och vi har tagit beslut om att jobba mot Bryssel. Vi vet att engelsmännen gör det. Vi ligger i framkant, vårt system är enkelt även om vi kommer att ha ett mindre antal produkter i inledningskedet, säger vd:n för Svenskt Sigill, Sören Persson till DN.

 

KRAV är…

… en ekonomisk förening med syfte att garantera ekologisk odling. Den har funnits sedan 1985. Dess märkning är KRAV-märket som visar bland annat att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel och att det inte innehåller några genmodifierade organismer förekommer