Älskade nudlar, så goda – och så svåra att äta. Tills nu. Med det här nya besticket blir det lätt som en plätt att få upp både själva nudlarna och buljongen ur skålen utan att sörpla och slafsa.

ramenspork1

ramenspork2

Källa

saparperssonaom