Foto: Ulrika Pousette
Vilt
Hjort med toppmurklor
00000