Vi skulle inte klara av att arbeta i 8 timmar om vi inte fick raster. Rasten gör oss mer effektiva och för oss samman som grupp på en arbetsplats - Förutsättningen för chefer att hålla kontroll på gruppen är att man umgås med människor, säger stressforskaren Torbjörn Åkerstedt till E24.se.

Nättidningen E24.se skriver om att vi dricker allt godare och dyrare kaffe, men att  kafferasterna samtidigt blir allt kortare. I förlängningen kan då vårt arbete bli lidande eftersom vår hjärna inte hinner återhämta sig.
 – Kafferasten är lite hotad då man bara dricker sitt kaffe vid skrivbordet, då får man inte den återhämntning man behöver, säger professor Torbjörn Åkerstedt till E24.se.

Måste göra något annat

För att återhämtningen ska ske i hjärnan krävs att man gör något helt annat en stund, minst 5-10 minuter. Om man har ett mycket monotont jobb måste man kanske ha ännu längre rast, så hjärnan hinner ställa om sig.
  – När man belastar hjärnan minskar bränslet i hjärnan, då blir man tröttare i dem områdena som hjärnan använder, säger Torbjörn Åkerstedt.
   En effekt av rasten är att man blir mindre trött och då är det inte tack vare kaffet utan att vi faktiskt pratar om något annat. Men det bör vara en blandning mellan jobb- och fritidssnack.
 – Om man inte pratar om arbetet har man inte rätt till de här rasterna, säger Torbjörn Åkerstedt till E24.se.
Småsnacket är ett bra sätt för en arbetsgrupp att hålla ihop, då räknas även chefen med.
 – Förutsättningen för chefer att hålla kontroll på gruppen är att man umgås med människor, säger stressforskaren Torbjörn Åkerstedt till E24.se.

 

NUVARANDE Inget bra jobb utan rast
NÄSTA ”Jag omvände Chippen”