Ingen råd att få

Jordbruksministern Eskil Erlandsson anser inte att det är livsmedelsverkets uppdrag att ge miljöråd. Därför råder de oss att äta både torsk och plattfisk, trots att de är utrotningshotade.

Det står fisk på menyn i lunchmatsalen, men inte vilken fisk det är. Det finns torsk till salu i frysdisken och den är odlad. Det blir torskfiskpinnar till middag hemma. Samtidigt skriker rubriker ut: Haven tystnar, fisken håller på att ta slut. Vad är rätt, miljömässigt sett och vad är fel?
Att vara konsument idag är inte enkelt. Inte om man vill vara miljömedveten och samtidigt äta fisk – och de som bestämmer ger heller inga råd. Varken regeringen, konsumentverket eller livsmedelsverket ger i dag några råd. Det finns helt enkelt ingen som har uppdraget att ge miljöråd.
– Miljömedvetenheten i kostrådgivningen ligger idag mellan stolarna. Vi hade det uppdraget tidigare men i och med den nya regeringen har vi det inte längre, säger Ingela Dahlin på konsumentverket.

Råder oss att äta torsk

På livsmedelsverkets hemsida står just nu under rubriken ”Råd om fiskkonsumtion” att torskfisk och plattfisk från Östersjön kan ”alla äta utan inskränkning”. Det är fisksorter som är så kallade rödlistade, det vill säga hotas av utrotning. Pressansvarige Ted Bergdal säger att de på sitt håll jobbar med att anpassa råden.
– Jag kan inte säga så mycket mer än att vi håller på att anpassa råden, och det kommer nya råd senare under våren.

”Inte deras uppgift”

Vår jordbruksminister Eskil Erlandsson anser inte att det är livsmedelsverkets uppgift att miljöanpassa sina råd alls.
– De har inte det uppdraget, säger han och menar att det är upp till konsumenten att handla miljömedevetet.
– Den medvetne konsumeten har alltid ett val att göra, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.
Men hur ska man få kunskap om vilka val som är rätt?
– I detta fallet är det alldeles uppenbart att den mediala debatten har varit så uppskruvad att kunskapen borde finnas hos den aktive och medvetne konsumenten.
Så det är tack vare media som man kan skapa sig en uppfattning?
– I detta fallet är det så.

Finns en fiskelista

Världsnaturfonden är den organisation som tagit tag i konsumentupplysningen och gjorde för något år sedan en undersökning, med bidrag av konsumentverket. Det resulterade i en fiskelista, där matfiskar delas in i tre olika kategorier. ¶
Varför ska vi rädda torsken?
– Den har varit dominerande i biomassan och den har strukturer i ekosystemet som är viktiga. Den har varit vårt största rovdjur. Och såsom det ser ut nu kommer inget annat i dess ställe, det blir tomt, säger forskare Henrik Svedäng på Fiskeriverket.
Vad bör vi göra?


– Tror tyvärr inte att man kan lösa det här problemet med privatmoral, säger Henrik och menar att det måste till kraftigare åtgärder än att privatkonsumenten slutar köpa torsk.
– Vi i Sverige äter heller inte den torsk som fiskas här, den här för dålig tycker vi. Den svenska torsken exporteras till Frankrike bland annat och vi importerar istället torsk från Barents hav bland annat.

Måste till ett stopp

Det innebär att om den medvetna konsumenten slutar köpa torsk så spelar det ingen roll, vad som krävs är fiskestopp. Staffan Danielsson på Greenpeace menar i ett pressmeddelande att det krävs ”marina reservat helt stängda för fisket för att återuppbygga fiskbestånden”.
Kan det bli aktuellt med ett torskstopp?
– Det kan det bli, jag utesluter inte det, säger jordbruksministern.
– Men i första hand måste vi se till att vi använder redskap så vi inte plockar upp fisk som vi inte är ute efter att plocka upp eftersom vi ämnar fortsätta fiska andra sorter, till exmpel skarpsill.
Henrik Svedäng menar att det på många håll redan är för sent.
– Man kan tala om en populationskrasch för vissa bestånd.
En populationskrasch är när en hel population försvinner till 80 procent. Det hände hälleflundran mellan åren 1965 och1980, och den fisken har aldrig kunnat återhämta sig.

Se upp i fiskhyllan

De här djuren bör du inte äta. De finns nämligen med på den Röda listan. Det är den listan Naturvårdsverket och Artdatabanken använder sig av för att se vilka djur- och växtarter som är i riskzonen för att bli utrotade från vår planet.

Torsk – varför torsken är så viktig och så omtalad beror till stor del den roll den har i havet. Torsken är rent ekologisk mycket viktig i haven bland annat för att det är en rovfisk.

Hälleflundra – har råkat ut för något som Artbanken kallar för populationskrasch då 80 procent mellan åren 1965 och 1980. Sedan dess har den aldrig hämtat sig. I svenska vatten bedöms antalet könsmogna individer vara 2 500 stycken.

Ål – har minskat med 99 procent sedan 1970-talet. Minskningen beror på utfiskning men också på att generationslängden är på mellan 17-20 år.

Andra fiskar:

 • Bergtunga
 • Hajar
 • Lax – vildfångad
 • Marlin
 • Marulk
 • Liten hälleflundra
 • Rockor
 • Räkor, tropiska (odlad och vild)
 • Rödspätta
 • Rödtunga
 • Svärdfisk
 • Tonfisk
 • Tunga

Nej till odlad räka

 • Naturskyddsföreningen uppmanar till bojkott av odlade jätteräkor. Därför slutar flera av landets krogar att servera råvaran. Jätteräkor kallas även scampi och tigerräkor. Bakgrunden till bojkotten är att räkodlingarnas utbredning hotar jordens mangroveträsk.

De här fiskarna kan du äta:
Ladda ner hela listan från WWF här