Fem varma mackor som fungerar som middag eller kvällsmat.