I dag skövlas regnskog för att göra plats till stora palmoljeplantager. Palmolja efterfrågas mer och mer till våra livsmedel. Nu är det dags att ställa krav på att den blir miljömärkt.

Sverige importerade förra året, enligt SCB, ca 48 000 ton palmolja för tillverkning av bland annat choklad.
– Men den siffran är alldeles för låg, vi importerar dessutom produkter med palmolja och vi importerar palmolja via EU, säger Lena Tham på Världsnaturfonden WWF. Hon är en av dem som jobbat länge för att palmoljan ska produceras med hänsyn till både natur och människor. En kamp som det är bråttom med. Man har beräknat att hälften av alla nya palmoljeplantager som etablerats i Malaysia och Indonesien mellan 1990 och 2005 har skett på bekostnad av regnskog. Vi skövlar alltså regnskog för att få fett till våra livsmedel.

Företag börjar ta ansvar

Palmolja har länge beskrivits i innehållsförteckningen på livsmedel som vegetabilisk olja, men vissa företag väljer nu att gå ut med att de använder palmolja. Frödinge är ett av dem.
– Vi har valt att skriva ut vilken typ av olja vi använder i våra produkter, säger Karin Brynell, vd på Frödinge. Men Frödinge betalar för en certifierad olja. Den är lite dyrare och garanterar att den mängd de betalat för tas fram på ett miljövänligt sätt. Den här typen av certifikat är det första steget mot att palmoljan ska bli mer miljövänlig.
– Det har inte funnits certifierad att köpa tills för några år sedan, berättar Karin Brynell.

Efterfrågan måste öka

Förra året var cirka 4% av den globala palmoljeproduktionen miljöcertifierad. Men en ännu mindre del såldes som certifierad.
– Sedan 2008 kan företagen köpa palmolja som är certifierad. Men tyvärr är efterfrågan än så länge mycket mindre än tillgången. I dag är det akut att efterfrågan på certifierad palmolja snabbt ökar. Annars riskerar vi att de sista regnskogarna försvinner för alltid, menar Lena Tham som också ser hur importföretagen har en stor del i frågan.
– Ett problem är att kostnaden för att särhålla certifierad palmolja i leverantörskedjan än så länge är hög. Här är en viktig fråga vilket ansvar producenterna i mellanleden skall ta, säger Lena.
Ett betydelsefullt mellanled är det globala företaget AAK, AarhusKarlshamn AB, ett av världens största leverantörsföretag för vegetabiliska oljor med huvudkontor i Skåne.
– Av det totala är det en liten del som är certifierad. Men vi har märkt bara på det senaste halvåret att det tagit rejäl fart, berättar Bo Svensson, kommunikationschef på AAK, .
–  Det är flera företag i Sverige som bestämt sig och vi har lärt oss att om kunden tar beslutet så driver vi sedan på och tar in mer, säger Bo Svensson som tror att förändringen till viss del beror på påtryckningar från konsumenter.

Konsumenten behöver trycka på

Till syvende och sist är det konsumenten som både måste göra påtryckningar och betala ett högre pris om palmoljan i livsmedel ska vara mer miljövänlig i dag. Den organisation som driver den här frågan globalt heter RSPO (Roundtabel on Suistable Palm Oil). De jobbar också med märkningen Green Palm, som mest används i Storbritannien, en certifiering som inkluderar både miljömässiga, sociala och ekonomiska hänsyn.

Några av våra vanligaste livsmedel innehåller palmolja.

Miljöcertifierad olja – inte helt grönt

  • Det man betalar för i dag som köpare av certifierad palmolja är att den mängd man köpt, har tillverkats på ett hållbart och rättvist sätt. Sedan blandas den oljan med oljan som inte är certifierad. Detta för att särhållen olja är för dyrt. Men ju fler som betalar för certifierad olja, desto mer del av den totala produktionen blir miljövänlig. Det kan jämföras med hur vi i dag kan köpa ”grön el” som distribueras på samma elkablar som all annan el. Certifikaten gör stor skillnad på plats och kan i framtiden leda till att man särhåller oljorna utan att det kostar för mycket.
  • AAK köpte förra året in en last med särhållen certifierad olja tillsammans med en stor livsmedelskedja i Storbritannien. Men det var dålig efterfrågan på den oljan, bland annat för att den blev så dyr. Det som kostar är särhållningen. Oljan måste särskiljas från den andra oljan från produktionsländerna hela vägen in i hamnen i importlandet.

Läs mer om ämnet i bloggar och artiklar

En artikel från tidningen Skogen

Arla Foods tar ställning i frågan

Miljöbloggare startar diskussion

Engelsk bloggare diskuterar palmolja

Titta in på exportsidan från Malaysia

Palmolja – fem fakta

  1. Palmolja finns i våra vanliga livsmedel. Titta till exempel på ditt margarin, din choklad eller dina tacoskal.
  2. Palmolja innehåller ungefär lika mycket omättade som mättade fetter.
  3. Palmolja är väldigt produkteffektivt, man kan utvinna två sorters oljor. En typ från själva frukten men även en från kärnan, så kallad palmkärnsolja.
  4. En restprodukt från palmkärnsoljan är väldigt vanlig som djurfoder – även i Sverige.
  5. Palmolja kan bli biogas. Det finns inga miljövinster med det eftersom man då skövlar regnskog för att göra drivmedel.

Det här kan du göra själv – titta på tipsen på WWF:s hemsida