Undersökning från 2007 visar att det faktiskt är nyttigare med ekologiskt odlat.

Tidigare forskning där man velat jämför konventionell odling med ekologisk har haft svårigheter att uppvisa statistisk signifikans, alltså att vara giltiga som fakta, eftersom man inte mätt under tillräckligt lång till och då kunnat räkna bort avvikelser i jordmån och klimatzon. Den här undersökningen sträcker sig över perioden 1994-2004 och har avsett att mäta skillnader i mängden flavenioder i tomater, bland annat.
     Efter 10 år kunde man se tydliga skillnader mellan ekologiskt och konventionellt odlade tomater i mängden flavenoider. De ekologiskt odlade tomaterna innehåll avsevärt högre halter flavenoider. Flavenoider är ett ämne som kan skydda oss mot allvarliga sjukdomar och det finns naturligt i frukt och grönsaker.
    Om du ändå vill äta nyttigt kan du med fördel välja ett ekologiskt alternativ.

Undersökningen gjordes 2007 vid University of California och publicerades i Journal of Agricultural and Food Chemistry 2007.

Flavenoider är skyddande

  • Flavenoider är det ämne i grönsaker som verkar som pigment som skyddar mot strålning bland annat.
  • Man har hittat att flavenoider också kan skydda oss människor. Främst mot hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och åldersrelaterade sjukdomar såsom demens.
  • Hetta gärna upp tomater, eftersom det då frigörs mer flavenoider.
  • Och ät gärna med lite fett till, eftersom de ofta är fettlösliga.
NUVARANDE Eko-odlade tomater är bättre än andra
NÄSTA Gunillas nya boxar