Sex lätta laxrecept

Gravad, varmrökt eller grillad. Laxen kan ätas på många olika sätt.