Mjölk

Mjölk är generellt mjölk från ko. Till skillnad från många andra delar av världen är mjölk en väldigt central del av matlagningen i Sverige och dricks även flitigt. Att dricka oskummad mjölk som man gör idag är dock en företeelse som är väldigt ny.

Annonsen laddas.

Annonsen laddas.

Annonsen laddas.

Annonsen laddas.