Mjölk

Mjölk är generellt mjölk från ko. Till skillnad från många andra delar av världen är mjölk en väldigt central del av matlagningen i Sverige och dricks även flitigt. Att dricka oskummad mjölk som man gör idag är dock en företeelse som är väldigt ny.

Annonsen laddas.

Annonsen laddas.

Annonsen laddas.

Annonsen laddas.

Annonsen laddas.