Entrecôte på sex sätt

Här är sex middagsförslag med köttbiten entrecôte. En god bit som helst inte ska serveras alltför röd.