Du har gjort fel hela tiden - så här ska du egentligen pressa lime

Brukar du också dela en lime på mitten och pressa de två delarna? Dags att tänka om! Det här knepet gör att du får ut mycket mer juice – så enkelt och smart!