Foto: Bruno Ehrs/"Sparris" (ICA bokförlag)
Artikel
Lycka är färsk sparris